Η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους - Πλάτων